Privacyverklaring

Doel van verwerking

Clean Energy Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel:

Analyseren en verzamelen van statistieken t.b.v. optimalisatie van de website;

 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.

Wettelijke grondslag t.b.v. verwerking

Clean Energy Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te zorgen voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Noord Soluitions of van een derde:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.

Verstrekking van persoonsgegevens door jou als betrokkene

Je bent niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Clean Energy Solutions. Indien je persoonsgegevens niet aan Clean Energy Solutions verstrekt, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met u opnemen of functioneert onze website op bepaalde vlakken minder goed.

Soorten persoonsgegevens

Clean Energy Solutions verkrijgt diverse persoonsgegevens uit onder andere de volgende bronnen:

 • Contact- aanmeld- en offerteaanvraag formulieren op onze website
 • Diverse analyse en tracking tools als Google Analytics

Dit betreffen zowel openbare als afgesloten bronnen.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Clean Energy Solutions zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij anders is vermeld op de locatie waar wij de gegevens opvragen.

Doorgeven van persoonsgegevens aan een internationale organisatie

Jouw persoonsgegevens kunnen door Clean Energy Solutions worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. De landen waaraan Clean Energy Solutions uw persoonsgegevens doorgeeft zijn onder andere Ierland en de Verenigde Staten.

Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar eerdergenoemde landen zijn de volgende waarborgen getroffen:

 • Er zijn voor deze organisaties een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing;
 • De organisatie waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield;
 • Er gelden bindende bedrijfsvoorschriften die zijn gekeurd door de privacy toezichthouder(s);
 • Er zijn onderling goedgekeurde standaardbepalingen gesloten.

Meer informatie hieromtrent kan worden opgevraagd door schriftelijk contact op te nemen met Clean Energy Solutions. Verderop in deze privacy policy zijn onze contactgegevens te vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Clean Energy Solutions hanteert diverse criteria de duur waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen:

 • Aard van de persoonsgegevens
 • De mogelijkheid tot het verwijderen ervan

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Tevens heb je het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Als betrokkene heb je het recht om de gegevens die je aan Clean Energy Solutions verstrekt, in een voor een machine leesbare en gangbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent dit privacy policy en de verwerkingen ervan, kun je contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, ofwel beperking en bezwaar kan je schriftelijk per post indienen. Bij dergelijke verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Clean Energy Solutions B.V.

Stavangerweg 16

9723 JC Groningen

085 06 45 990

service@ce-solutions.nl